Mliječna

Naša lakirana ili ekstrudirana aluminijska  folija  koristi se za izradu poklopaca za mljekarsku, prehrambenu industriju i industriju hrane za kućne ljubimce.
Poklopci koji su izrađeni od naših folija  koriste se za zatvaranje proizvoda poput jogurat, pokloaca PET boca za mlijeko, vrhnja, deserta, pašteta itd.

Za tiskane poklopce naši kupci mogu izabrati između tehnologije tiska u bakrotisku ili fleksografskom tisku.

Industrija Proizvod Oblik   isporuke Vrsta   fleksibilne ambalaže
MLJEKARSKA Mliječni deserti, jogurt POKLOPCI   – preganiPOKLOPCI   – glatki Al folija s termolakom koji vari na:
PS, PP, PS/PP, PE