Naš pogon u ZADRU specijaliziran je za preradu aluminija UV-flekso, standardni flekso tisak te je orijentiran na proizvode za mljekarsku i farmaceutsku industriju.

Oprema za proizvodnju:

  • Mljekarska industrija
  • Farmaceutska industrija
  • tisak
  • 5 x Flexo
  • do 9 boja
  • Rezanje &
    Štancanje