Naš pogon u UMAGU je specijaliziran za savitljivu ambalažu – bakrotisak i kaširanje za općenite i samostojeće višeslojne vrećice. Pogon je orijentiran na proizvode za konditorsku, duhansku, prehrambenu i mesnu industriju.

Oprema za proizvodnju:

 • Konditorska industrija
 • Prehrambena Industrija - ljudska hrana
 • Samostojeće vrećice za prehrambenu ind.
 • - hrana za kućne ljubimce
 • Tisak
 • 3 x Bakrotisak
 • do 11 boja
 • Kaširanje &
  Lakiranje
 • Duplex &
  Triplex u liniji
 • Rezanje